Kutudan nöbetçi eczaneleri görmek istediğiniz ilçeyi seçiniz.
IPSALAIPSALA

Gelişmiş Arama

Çeltik (Pirinç) Festivalimiz ve Çeltik

Her yıl Ağustos ayında düzenlenen festival etkinlikleri Belediyemiz tarafından tertip edilmektedir.

5 gün süren etkinlikler süresince yerli ve yabancı halk oyunları, paraşüt gösterileri, kurbağa, bisiklet, hula-hop, basketbol, pirinç yemekleri yarışmaları, lazer, sörf ve optimist branşlarında yelken yarışları, trap ve skeet atışları,çeltik güzeli yarışması, konserler ve havai fişek gösterileri düzenleniyor.

Ayrıca etkinlikler boyunca paneller, tiyatrolar, sünnet ve toplu nikah şölenleri düzenleniyor.

 

Festivale ilişkin resimler için tıklayın! Festivale İlişkin Videolar için Tıklayın!
İlçemizde Tarım Ürünleri

 

 İlçemiz ve İlçemize bağlı belde köylerde halkın %98’i tarım ve tarıma dayalı yapı arzetmektedir. Kendi içinde bitkisel üretim daha ağırlıklı olup hayvansal üretimde önemli ölçüde yapılmaktadır. Bitkisel üretim dalında ilçemiz ve bağlı belde ve köylerinde ekim yapılan bitkiler sırasıyla çeltik(pirinç) buğday, ayçiçeği, domates, şeker pancarı ve diğer bitkilerdir. Türkiye'de üretilen çeltiğin %35’i sadece İpsala’da üretilmektedir. Piyasada aranılan pirinç çeşidi olan “ Baldo “ üretiminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çeltik üretimi büyük ölçüde ilçemiz ve buna bağlı belde ve köylerinde faaliyet gösteren 14 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 4 adet sulama kooperatifi aracılığıyla yapılmaktadır. Türkiye’nin en kaliteli çeltiği (pirinçi) İpsala’da üretilmekte olup özellikle İpsala Pirinci olarak ün yapmıştır. Çeltik üretiminde modern tarım alet ve makineleri yaygın ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Buda sanayide istihdamı giderek yükseltmekte ve ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle ilçemizde 6 çeltik fabrikası bulunmaktadır. Yine ilkbahar ve yaz aylarında dışarıdan işçi göçü almakta gelenlerle nüfus yoğunluğu artmakta böylece ekonomik yaşam canlanmaktadır.

 

Çeltik    

Çeltik her cins toprakta yetişebilir,kumlu-tınlı yapıdan,ağır-killi yapıya değişen,çeltik tarımı için optimum pH 5.5-7.5 arasıdır.Saturasyon ekstraktının elektrik'i kondaktivesi 6-10 mmhos/cm olan topraklar,çeltik tarımına zarar verir. Çeltik tuzlu topraklara iyi uyum sağlayan bir üründür.Tavalar istenilen büyülükte yapılabilir.Etkin su kullanımı sağlanır.Yılın her zamanında derin veya yüzeysel drenaj yapılmasını kolaylaştırır homojen bir bitki örtüsü sağlar.Makineli tarımı kolaylaştırır,yabancı ot kontrolü etkili ve kolay olur.

 

ÇELTİK TOHUMUNDA ARANAN ÖZELLİKLER  

Hastalıksız ve zararlılardan ari olmalı,yabancı tohum içermemeli,kırmızı çeltik tohumu içermemeli,sertifikalı olmalı .Sertifikalı tohum verimi arttırır,kaliteli pirinç elde edilir.Çeltik tohumu 2 yılda bir değiştirilmelidir. Küçük daneli çeşitlerde 15kg/da orta danelilerde 17-18 kg/da,iri danelilerde 20 kg/da kullanılmalıdır. Atılacak tohum miktarı çeşidin özelliklerine ekim zamanına,toprağın verimlilik durumuna göre değişir.

 

ÇELTİK ÇEŞİDİ SEÇİMİ

Bölge koşullarına uygun olmalı,yüksek verimli ve pirinci tüketiciler tarafından tercih edilmelidir.Sağlam saplı,yatmaya dayanıklı ve makineli hasada uygun olmalıdır.

 

ÇELTİK EKİM ZAMANI

Çimlenme ve fide devrelerinde optimum sıcaklık 18-35 derecedir.Kritik sıcaklıklar 12-15 derecedir.Ekim için su sıcaklığının asgari 12 derece olması gerekmektedir.İpsala bölgesinde çeltik ekimi MAYIS ayının ilk yarısında yapılmaktadır.

 

ÇELTİK EKİMİ

 Ekim şekilleri serpme ekim,mibzerle ekim ve fideleme yoluyla ekim. SERPME EKİM : Elle serpme,gübre saçıcı makinesi ile serpme,uçak ile serpme.

 

ÇELTİK SULAMASI   

 Sulamada dikkat edilecek hususlar; Lüzumsuz su kesimi yapılmamalıdır.Maksimum gelişme devresinde su yüksekliği 15 cm'yi geçmemelidir.Hasat için su kesimi,çiçeklenmeden 30-35 gün sonra yapılmalıdır.Dane dolma ve olgunlaşma döneminde toprakta belirli bir rutubet muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

ÇELTİĞİN GÜBRELENMESİ

Azotlu Gübreleme : Kullanılacak gübrü amonyum sülfat miktarı 80 kg/da.Uygulama zamanı 25 kg ekimde,25 kg kardeşlenme ve 30 kg salkım oluşum devresi başlangıcında ekimden 55-60 gün sonra olmalıdır.


Fosforlu Gübreleme : 20 kg triple süper fosfat,ekim öncesi toprağa karıştırılmalıdır.Fosforlu gübre olarak kompoze gübrelerde kullanılabilir.


Çinko Uygulaması : Çinko eksikliği; Ürün verimini azaltır.Pirinç kalitesini düşürür,çeltiğin olgunlaşmasında gecikmelere neden olur.


Çinko eksikliğinin nedenleri ;
1.Yüksek verimli çeşitlerin ekimi,
2.Toprak pH'nın 6.8'den fazla olması,
3.Toprakta fazla fosfor birikimi,
4.Münavebesiz çeltik tarımı.
Çinko Noksanlığının Önlenmesi ;
1-Çinko uygulaması yapmak,4-5 kg/da çinko sülfat,
2-Tarladaki suyun boşaltılması
3-Münavebe uygulamak.
4-Fosforlu gübreyi ölçülü kullanmak.

 

ÇELTİKTE YABANCI OT KONTROLÜ   

Çeltik tarlalarında sorun olabilen bazı yabancı otlar şunlardır; Darıcan,topalak kız otu,kurbağa kaşığı,sivri saz sivri dikenli,sandalye sazı,hasır otu,su menekşesi.

 

ÇELTİKTE YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİ    

Kültürel Tedbirler :
1-Tarla iyi tesviye edilmeli.
2-Temiz tohum kullanılmalı.
3-Münavebe yapılmalı.
4-Ekimde iyi bir bitki sıklığı.
5-Gübreleme zamanında ve dozunda yapılmalı.
6-Sulama iyi kontrol edilmeli.
7-Alet ekipman temizliği.

Kimyasal Kontrol :
Ülkemizde ve İpsala Bölgesinde Kullanılan Yabancı Ot İlaçları :

Propanil: darıcan monilate:Darıcan, Bentazon:Geniş yapraklı ve sazlar,Bensulfuron : Geniş yapraklı sazlar,

Thiobencarb : Darıcan ve sazlar, Bispyribac Sodium : Darıcan ve sazlar,Cyhaloppob-Butly : Darıcan ve göl ayrığı,Ethoxysulfuron : Geniş yapraklı ve sazlar.

Yabancı ot kontrolünde dikkat edilecek hususlar ; Yabancı ot ilacı zamanında kullanılmalıdır.İlaç dozunda kullanılmalıdır.Yabancı ot türüne göre ilaç seçimi iyi yapılmalıdır.İlaç uygulamasından önce ve sonra tarlada su kontrolü iyi yapılmalıdır.

 

ÇELTİK HASTALIKLARI

Yanıklık Hastalığı :
Hastalığın meydana çıkmasını sağlayan koşullar şunlardır ; Yüksek nispi rutubet,(%80'nin üzerinde),aşırı dozda azotlu gübreleme,geç ve sık ekim yapmak,bulutlu ve yağışlı günlerin fazla olması,yüksek hava sıcaklığı,soğuk hava ve serin sulama suyu.Hastalığın

Kontrolü :
Dayanıklı çeşit ekmek,aşırı azotlu gübre kullanmamak,sık ve geç ekim yapmamak,tohum ilaçlaması yapmak,münavebe uygulamak,hastalıklı bitki artıklarını yakmak, tarlada su derinliğini normal seviyede tutmak.

Çeltik Kök Boğaz Çürüklüğü ;
Hastalıklı bitkiler erken kardeşlenme döneminde açık yeşil renkli,ve uzun boylu olmaları ile tarlada fark edilirler. Salkım çıkarmadan sonra ise hasta bitkiler ölür ve beyaz başaklı olmaları ile tarlada ayırt edilirler. Hastalık önemli ölçüde tohumla bulaşmaktadır.

Hastalığın Kontrolü :
Münavebe yapmak, hastalıksız tohum kullanmak,yüksek dozda azotlu gübre kullanmamak, hastalığa dayanıklı çeşit yetiştirmek, tohum ilaçlaması yapmak.

 

NEMATOD ZARARI

 Dünyada çeltikte zarar meydana getiren nematodlar; Aphelenchoides, Besseyi, Ditylenchus, Angustus, Hirschmanmielle, Ssp, Criconemella spp. Melo idoggyn spp. Heterodera spp., Pratylenchus ssp., Hopololaimus İndicus Das.

Çeltik Beyaz Uç Nematodu :
(Aphelenchoidesbesseyi) Ürün Kaybı %7-50 arasında değişebilir.Bazı tarlalarda %70'e varan ürün kayıpları meydana gelmiştir.

Konukçuları :Çin lahanası ,soğan, soya fasulyesi ,çilek, şeker kamışı,tatlı mısır,tatlı patetes,İtalyan darısı Alternaria spp,Fusarium spp,Helminthosporium ssp,Sclerospora spp ve Sclerotium oryzae .

Beyaz Uç Nematodu İçin Uygun Koşullar :
Optimun sıcaklık isteği 23-32 derece-43 derece sonra ölür.%70'in üzerinde nispi rutubet .Amonyum sülfat,amonyum nitrat,kalsiyum süper fosfat ve potasyum klorit nematod gelişmesini hızlandırır.Bitkilerin sık ve bitki organlarının rutubetli olması nematod gelişmesini teşvik etmektedir.Sulama Suyu ile etkili şekilde yayılır.

Kontrolü :
Temiz tohum kullanmak .Tarladaki hastalıklı bitki artıklarını yakmak sık ekim yapmamak yüksek dozda azot kullanmamak.

 

ÇELTİKTE HASAT VE HARMAN

Hasat Zamanı :
Salkımların %80'i saman rengini aldığı ve danelerin %22-24 arasında rutubet içerdiği zamanda hasat yapılmalıdır.İpsala Bölgesinde çeltik hasadı 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır.

Kurutma :
Biçerdöver ile hasat edilen ürünün rutubeti %22-23'dür.Bu rutubet depolama için %14'e düşürülmelidir.Kurutma işlemi hasattan sonra 12 saat içerisinde yapılmalıdır.Bu süre 24 saati geçmemelidir.Kurutma işi uygun sıcaklık ve zaman süresinde yapılmalıdır.

İLÇEMİZDE ÜRETİLEN BAŞLICA PİRİNÇ ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ

-İPSALA-

 

Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 38-40 gramdır. Tane dökmez ve kılçıksızdır. Bitki boyu 105-115 cm'dir. Olgunlaşma süresi 125-130 gündür Dekara ortalama 750-850 kg verim vermektedir Kırıksız pirinç randımanı %60'tır Pirinç camsı yapıdadır. Serpme ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır.

-MERİÇ-

Tane sarı renkte ve uzundur. Bin tane ağırlığı 38-40 gramdır. Tane dökmez ve kılçıksızdır. Bitki boyu 105-110 cm'dir. Olgunlaşma süresi 125-130 gündür Dekara ortalama 750-850 kg verim vermektedir Kırıksız pirinç randımanı %60'tır Pirinç camsı yapıdadır. Serpme ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır.

-TRAKYA-

Tane sarı renkte ve ince uzundur.
Bin tane ağırlığı 37-38 gramdır.
Tane dökmez ve kılçıksızdır. Bitki boyu 110-115 cm'dir. Olgunlaşma süresi 130-135 gündür . Dekara ortalama 850-900 kg verim vermektedir. Kırıksız pirinç randımanı %60-65'tir. Pirinç camsı yapıdadır. Serpme ekimde dekara 18-20 kg tohum kullanılmalıdır.

-SERHAT-92-

Tane sarı renkte ve ince uzundur. Bin tane ağırlığı 33-35 gramdır. Tane dökmez ve kılçıksızdır. Bitki boyu 105-110 cm'dir. Olgunlaşma süresi 125-130 gündür Dekara ortalama 750-800 kg verim vermektedir Kırıksız pirinç randımanı %60-65'tir Pirinç camsı yapıdadır. Serpme ekimde dekara 18 kg tohum kullanılmalıdır.

İpsala Belediyesi | www.ipsala.bel.tr | 2009 | Mydesign